Sf. Dionisie Areopagitul (†96): În ei (în ierarhi) lucrează și preoția

Despre Ierarhia Bisericească, Capitolul V, Despre sfințirile preoțești (despre treptele, puterile și lucrările lor), §4-6

Legea a tot sfântă a dumnezeieștii obârșii este aceasta:Dionisie cele de al doilea să fie înălțate de cele dintâi spre a tot dumnezeiasca lumină. Căci oare nu vedem și substanțele sensibile ale elementelor că pătrund mai întâi în cele ce sunt mai înrudite și prin acelea își trec lucrarea lor spre altele? În mod cuvenit deci obârșia și temeiul întregii bunei orânduiri nevăzute și văzute îngăduie razelor lucrărilor dumnezeiești să coboare la primele minți mai asemănătoare cu Dumnezeu și prin acelea, ca prin mințile cele mai străvezii și mai capabile de împărtășire și transmitere a luminii, ca să lumineze și pe cele inferioare, pe măsura lor. Deci și acestor prime văzătoare de Dumnezeu le aparține să arate cu îmbelșugare celor de al doilea, corespunzător relației între ele, vederile dumnezeiești văzute cu sfințenie de ele; le aparține lor, care au fost bine inițiate în toate cele dumnezeiești ale treptei lor ierarhice să inițieze ( pe cei de al doilea) în acestea cu știință, prin lucrarea sfințitoare (desăvârșitoare), după ce au luat puterea lucrării desăvârșitoare a inițierii și să transmită după vrednicie cele sfinte le aparține celor care s-au împărtășit cu știința și cu deplinătatea de desăvârșire preoțească.

Deci treapta dumnezeiască a ierarhilor este prima dintre treptele văzătoare de Dumnezeu; ea este cea mai de vârf și totodată ultima. Căci de fapt în ea se împlinește și se desăvârșește tot ordinul ierarhiei celei pentru noi. Fiindcă, precum vedem, toată ierarhia își are culmea în Iisus, așa și pe fiecare treaptă a ei, își are culmea în propriul ierarh purtător de Dumnezeu. Iar puterea treptei ierarhului pătrunde în toate sfintele întregimi și lucrează prin sfințitele trepte tainele ierarhiei sale. În mod deosebit însă legea dumnezeiască i-a rânduit ei, deosebit de celelalte trepte, împlinirea lucrărilor sfințitoare (mai) dumnezeiești. Iar acestea sunt chipurile lucrărilor desăvărșitoare ale puterii dumnezeieștii obârșii, care se arată în toate simboalele cele mai dumnezeiești și în toate orânduirile cele sfinte.

Căci deși se săvârșesc și de către preoți unele din preacinstitele lucrări simbolice, dar preotul nu va împlini și sfânta naștere din Dumnezeu fără mirul dumnezeiesc, nici nu va săvârși Tainele dumnezeieștii împărtășiri, fără să fie așezate pe preadumnezeiescul altar simboalele împărtășirii. Ba nici el nu va fi preot fără să fie rânduit spre asta prin sfințirea ierarhică. De aceea legea dumnezeiască a atribuit sfințirea treptelor ierarhice și sfințirea dumnezeiescului mir și Sfânta Taină a altarului – în mod unic puterilor desăvărșitoare ale dumnezeieștilor ierarhi.

Deci treapta ierarhică este umplută de puterea desăvărșitoare. Ea săvârșește în mod deosebit lucrările desăvărșitoare ale ierarhiei, introducând prin explicare în mod tainic în științele celor sfinte primind deprinderile și puterile sfinte cele potrivite lor. Iar treapta călăuzitoare spre lumină a preoților, după ce este desăvârșită prin treapta ierarhilor purtători de Dumnezeu, conduce la dumnezeieștile înțelegeri ale Tainelor, și săvârșește sfintele ei lucrări împreună cu ea (cu treapta ierarhului). Și în ei (în ierarhi) lucrează și preoția, arătând lucrurile ei dumnezeiești prin preasfintele simboale ale aceleia și făcând pe cei ce vin la Taine văzători (înțelegători) și părtași ai lor și îdreptând spre ei ca ierarhi pe cei ce doresc după cunoștința sfintelor lucrări contemplate (văzute).

Sursă: ”Sfântul Dionisie Areopagitul Opere complete”, Editura PAIDEIA, București