II. Ecumenismul în Bisericile Ortodoxe: istorie, documente, fapte, mărturii

Am arătat în ce constă ecleziologia ecumeniştilor aşa zişi ortodocşi, cauzele duhovniceşti pentru care ei s-au inclus în mişcarea ecumenistă şi au răspândit această erezie în lumea ortodoxă. În continuare vom vedea că, din păcate, concepţiile expuse mai sus nu sunt nici particulare, izolate, nici ţinute şi mărturisite într-ascuns şi nici noi nu sunt, ci sunt împărtăşite şi propovăduite în chip deschis de către teologi, preoţi, episcopi, Patriarhi… Şi aşa cum gândul este sămânţă şi fapta este rodul ei, teologia ecumenistă a rodit şi continuă să rodească şi o mulţime de fapte grăitoare, ce învederează credinţa celor care le săvârşesc. La acestea se cuvine să luăm aminte, căci proorocii mincinoşi după roadele lor îi veţi cunoaşte (Mt. 7:15-16).