Despre

Frăţia Ortodoxă Sf. Ignatie Briancianinov a fost întemeiată de către câţiva mireni în anul 2013 la Chişinău. Principalul îndemn pentru întemeierea acesteia a fost căutarea unei mărturii ortodoxe autentice în acest veac al apostaziei şi încercarea înfăptuirii ei de către membrii frăţiei.

Pornind de la aceasta a fost elaborată broşura „Mărturisire Ortodoxă în faţa eresului ecumenist”, în care am încercat să arătăm atitudinea Sfinţilor Părinţi şi felul în care au procedat ei în vremurile de răspândire a ereziilor, socotind că numai urmând învăţăturii şi îndemnurilor lor vom putea să păzim credinţa cea mântuitoare aşa cum ne-au lăsat-o, întrucât astăzi ne aflăm din nou în faţa unei mari minciuni pierzătoare de suflet, despre care se spune că este ultima erezie şi erezia ereziilor – ecumenismul.

Păşind pe această cale am redescoperit nespusa frumuseţe a învăţăturii Sfinţilor Părinţi, cea dătătoare de pace şi luminătoare de suflet, adevărul căreia este astăzi de multe ori fie uitat, fie neglijat, fie pervertit sau chiar batjocorit. De aceea îndemnăm şi pe toţi cititorii acestor rânduri să urmeze această călăuză sigură spre adevăratul creştinism, cum numea Cuv. Serafim Rose scrierile Sfinţilor Părinţi.

O căldură deosebită ne-au trezit scrierile Sfântului Ignatie Briancianinov, un mare dascăl şi ierarh al Bisericii, care a trăit cu puţin timp în urmă şi care a prevestit multe dintre cele ce se întâmplă în ziua de astăzi, lăsându-ne povăţuiri de mare folos despre cum creştinul ortodox trebuie să-şi păzească sufletul în aceste vremuri de grea încercare duhovnicească.

Dat fiind că ecumenismul este erezie ecleziologică, adică tăgăduieşte învăţătura Bisericii despre Biserică, multe dintre articolele publicate aici vor avea drept scop înfăţişarea adevăratei învăţături ecleziologice a Bisericii Ortodoxe, pentru a ne forma o conştiinţă sănătoasă despre Biserică – Trupul tainic al lui Hristos.

Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sf. Ignatie Briancianinov şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi!