Cuprins

Precuvântare
I. Ce este ecumenismul
I*. Ce nu este ecumenismul?
II. Ecumenismul în Bisericile Ortodoxe: istorie, documente, fapte, mărturii
II.1 Ecumenismul până în 1948
II.2 Instituţiile ecumeniste şi relaţiile cu catolicismul
II.3 Recunoaşterea oficială a bisericilor eretice şi ecumenismul interreligios
II.4 Ecumenismul în documente oficiale – indice cronologic
II.5 O scurtă lămurire despre tainele ereticilor
III. Învăţătura Bisericii despre părtăşia cu ereticii
IV. Rămânerea în comuniune cu ecumeniştii – argumente şi contraargumente
IV.1 „Trebuie să rămânem în Bisericile canonice”
IV.2 „Îngrădirea de ecumenişti este schismă”
IV.3 „Ereticii trebuie dintâi osândiţi de un sinod ortodox”
IV.4 „Îngrădirea de eretici este recomandată de canoane, dar nu este obligatorie”
IV.5 „Ecumenismul e o părere privată a episcopului şi nu ne afectează”
IV.6 „Încă nu a avut loc un sinod tâlhăresc”
IV.7 „Comuniunea cu ecumeniştii trebuie păstrată din iconomie”
IV.8 „Mulţi părinţi cu viaţă sfântă nu au rupt comuniunea cu ierarhii ecumenişti”
V. Concluzii